Press "Enter" to skip to content

Bekán.

Lavi se tankou bekán.

Ou dwe kontinye ale pou w kenbe balans ou.