Yo ekri ak bik.

Se te yon pawòl ki te fè nou tout ri lè mèt filo a te di elèv la sa.

Sa gen plis pase 10 rekòt.

Poutan chak kon m twouve m nan sitiyasyon kote m ap pale plis pase m poze aksyon, m tande vwa mèt la byen fò avè m sètfwa:

Fèmen dan w, ekri pito!