Granchire yo.

Se moun ki gen tout bagay pi gwo. Pi bèl pase w.

Men atansyon—pa swiv yo.

Yo petèt ap benyen nan dèt. Osnon y ap kraze richès yo san yo pa konnen.

Si w rantre G 10, depanse G 9 kite G 1 sere yon kote.