M fè yon erè.

Se yon senp kalkil m ap fè tout tan, men fwa sa m pa konn kibò tèt mwen t ap bay.

M fè +120 minit ap diskite avèk kliyan an–yon pitit Foumisòl–pou m rann kont o final se kalkil pa m nan ki pa t bon.

Pa kenbe diskisyon initil ak kliyan w. Si gen yon erè mande yon ti tan pou chache rezoud sa. Verifye ak yon dezyèm moun si sa nesesè.

Nan demen byen bonè, m ekri kliyan an pou m eskize erè a enpi admèt li te gen rezon.

Pa rete sou erè w. Ni pase chimen kwochi. Admèt erè w montre pwofesyonèl ak serye w.

Lèfini m ofri kliyan an yon dispansasyon frè kaye sou yon pwochen men sòl li pral leve.

Toujou bat pou w konpanse tan kliyan an pèdi akoz erè w la ak yon bagay kèlkonk l ap renmen.

Alafen, se yon pakèt ti jès ki monte nivo biznis ou enpi ki fè bon relasyon ak nenpòt kliyan dire manch long.

Sa vle di plis lwayote ak plis tranzaksyon pou wadèvè biznis ou.