Mouch/myèl.

Kisa w ye? Mouch oswa myèl?

Si w se mouch, ou toujou pito fatra menm lè gen flè bò kote w.

Si w se myèl, ou toujou pito flè menm lè gen fatra bò kote w.

M ap mande w ankò.

Kisa w ye?

Mouch oswa myèl?

P.s.- M salye Jean Ronald Prévilus sou trak sa.