Pete wo.

Nenpòt pozisyon kote bounda m gade anlè, m ap pete pi wo pase l.

Senp lwa fizik.

Se menm jan nenpòt pozisyon w pran kote nivo panse w depase mwayèn nan, ou bon jan ap pete pi wo pase bounda w.

M vle di bagay tankou w bay tèt ou 5-10 an pou w pa gen kenn sousi finansye pandan w ap benyen chen kon n ap pale a la.

Bagay ou refize pran yon travay menm lè w bezwen l paske l pa aliye ak vre valè w.

Bagay ou gentan trase/telechaje plan kay ou pandan w ap drive nan bout chanm kay moun toujou.

Wi.

Ou ka. E w dwe pete pi wo pase bounda w.

Men fè pridan.

Ou pa ka pete kare. Ni fizikman. Ni mantalman.