Peye sa l vo.

M vreman kontan anonse yon nouvo modèl pri pou byen ak sèvis komèsyal mwen yo–Peye Sa L Vo. PSLV tou kout.

Nan modèl sa a m kite se ou menm–kliyan an–ki fikse pri pou byen/sèvis ou vle jwi yo.

Si w satisfè, ou ka peye m depase. Sinon, peye m mwens. Oswa pa peye m ditou.

Senp konsa.

Poukisa PSLV?

  1. Lè m kreye yon byen/sèvis sa k nan tèt mwen se kijan m ka sèvi pwochen m pi byen. Se pa konbyen kòb m pral fè.
  2. Lè w achte yon byen/sèvis nan men m, m pa ka defini valè w jwenn ladan. Ki fè, enpoze w yon pri parèt abitrè. Vwa menm pretansye.
  3. Nou bewen plis fason reskonsab pou n panse sou lajan. Pèsonn pa ka peye tan ak enèji m boule pou kreye byen ak sèvis mwen yo. Men tout moun ka rekonpanse jefò m dapre sa yo santi l vo.

Kijan sa ap fèt?

  1. Se pa tout pwodui ki PSLV. Revolisyon an pa/poko radikal.
  2. Gen yon pri minimòm pou tout byen/sèvis ki gen yon kou pwodiksyon. PSLV a ap sèlman sou potansyèl pwofi m yo.
  3. M gen dwa aksepte oubyen refize travay ak yon kliyan san jistifye pouki rezon. Jeneralman se paske travay la oswa kliyan an pa aliye ak ansanm valè m yo.
  4. M kwè nan pataj ak resipwosite. Si m sispèk yon kliyan nan koken avè m, m ap anile opsyon PSLV a pou li.

Kote pou w jwenn lis byen/sèvis PSLV?

Tcheke la.

Mèsi paske w ap sipòte modèl PSLV a. Se chimen pou yon lòt ekonomi pi jis ak ekitab.