Press "Enter" to skip to content

Planch.

Lè w gen twòp bagay sou planch ou ki anpeche w jwenn tan pou planifye ak òganize,

se moman sa menm pou w fè yon poz pou w planifye ak òganize.