Pye pan lèd

M ap parye yo konn sa pase ni ou ni mwen. Paske w p ap janm wè yon mal pan al file ak pye l—men ak zèl li.

Si n dakò sa se yon filozofi lavi, nou ka aplike l konsa.

  1. Wi. Ou ka gen detwa defo, fizik oswa mantal.
  2. Chanje sa w ka chanje yo. Aksepte sa w pa ka chanje yo.
  3. Vann kalite w o maksimòm posib. Pa tout mwayen posib.

M rele sa Mantalite pan an—jis pou fè l bèl.