Sou omoseksyalite

Tout tan mal chen leve pye l pou pise enpi fenmèl chen koupi, m ap toujou ka louvri gagann mwen byen fò kont omoseksyalite ak tout lòt zak ki pa ale nan menm sans ak manman lanati.

Si w fache, bwè pwa a.

M reyafime piblikman pozisyon m sou sa sitou paske tou dènyeman yonn nan zanmi pwòch mwen yo revele li se yon omoseksyèl. Pa nenpòt zanmi. Yon zantray. Yon frè lagè. Ou konprann.

E jan m te panse m t apral rayi nenpòt nèg pwòch m konnen ki nan mouvman sa a, m pa rayi zanmi an. Anfèt, m toujou gen menm estim nan pou pèsonaj la.

Èske sa vle di m kore l nan vwa sa li ye a?

Non. Janmen. O gran janmen.

M aksepte zanmi an kwake li se omoseksyèl, men m pa dakò ni tolere omoseksyalite li a. Menm ti bagay rayi peche a renmen pechè a.

Pou di laverite, nou yonn atè a la pa zanj. Nou chak gen lo enpèfeksyon nou. Genyen se ti manyen afè moun nan. Ti bouboun san mèt la. Ti jouda a. Ak bann lòt.

Pou zanmi an alèkile se ti omoseksyalite a.

Lachte a kounye a, pou m pa di erè fatal, se anbrase defo sa yo sou non libète ak lidantite.