Ze

Pa mete tout ze w nan yon sèl panyen–sitou lè w pa mèt panyen an.